Test og godkjenning - Helsedirektoratet, avd. standardisering
KITH AS ble overført til Helsedirektoratet fra 1. januar 2012 og er nå del av Direktoratet for e-helse. Kith.no blir ikke lenger oppdatert og må anses som et historisk arkiv.  
Standarder Sertifisering Publikasjoner Om KITH
Testmateriale
XSLT Visningsfiler

Test- og godkjenningsordningen

 
*************************************************
Norsk Helsenett har overtatt ansvaret for test og godkjenning
 
 
Test-wizard og testmateriell på kith.no vil ikke bli oppdatert.
*************************************************
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Test- og godkjenningsordningen skal hjelpe systemleverandører og brukere med enhetlig bruk og korrekt implementering av nasjonale standarder for meldingsutveksling. Målet er å sikre at meldinger kan sendes på standardisert format fra avsendersystem til mottakersystem uavhengig av hvem som har levert de forskjellige systemene.
 
Test- og godkjenningsordningen er forankret i den statlige strategien S@mspill 2007, hvor det inngår i strategi for å konsolidere utbredelse av elektronisk meldingsutveksling. Ordningen er etablert i regi av SSP og Nasjonal IKT med KITH som ansvarlig for forvaltning av ordningen.

Web-basert Test- og godkjenningsordning skal benyttes for testing av følgende meldinger

 • Henvisning v.1.1   (sending og mottak)
 • Epikrise v 1.2   (sending og mottak)
 • PLO-meldinger v 1.6   (sending og mottak)
Leverandører som skal gjennomføre  godkjenning på disse meldingene må først bli opprettet som organisasjon før de kan opprette bruker og benytte testserveren for innsending og mottak av meldinger og egenerklæring.
 
 
Logg inn med brukernavn og passord, og velg melding som skal testes og gjennomfør de fire stegene i testingen. For mottakstester vil xml-melding bli sendt til leverandørens system og leverandørens system  må generere applikasjonskvittering som blir returnert til vår testserveren. For sendetester vil xml-meldinger fra leverandørens system bli mottatt av vår testserver og applikasjonskvittering vil bli generert og returnert til leverandørens system.

Tjenestene som tilbys gjennom Test- og godkjenningsordningen

 • Ordinære akseptansetester - informasjon om hvordan man gjennomfører tester for sending og mottak av meldinger
 • Test av ebXML - informasjon om hvordan man kan gjennomføre en test av ebXML implementasjon
 • Test av webservices - informasjon om hvordan man kan gjennomføre test av webservices
 • Forløpstesting - informasjon om hvordan man gjennomfører forløpstesting av meldinger i forløp
 • Testmateriale - er en oversikt over eksisterende akseptansetester og nasjonale testaktører
 • Testserveren - her kan du teste dine egne eksempelmeldinger
 • meldingshjelp@helsedir.no - her kan du sende inn spørsmål angående elektronisk meldingsutveksling og få svar fra KITH
 • Sertifiseringer - her finnes en oversikt over hvilke system som er sertifisert for hvilke meldinger og hvilke system som er i gang med testing

Guide til bruk av Test- og godkjenningsordningen

Disse sidene gir en innføring i hvordan Test- og godkjenningsordningen skal brukes.
 
Siden er sist kvalitetssjekket/oppdatert 10.01.13
Utskriftvennlig side: