Testmateriale - Helsedirektoratet, avd. standardisering
KITH AS ble overført til Helsedirektoratet fra 1. januar 2012 og er nå del av Direktoratet for e-helse. Kith.no blir ikke lenger oppdatert og må anses som et historisk arkiv.  
Standarder Sertifisering Publikasjoner Om KITH
Testmateriale
XSLT Visningsfiler

Testmateriale

 
Dokumentet Testaktører-v3.7 (doc, 585k) inneholder  beskrivelser av fiktive aktører (pasienter, leger, sykehus m.m.) som skal benyttes ved akseptansetesting av meldinger i vår web-baserte løsning.
Sist oppdatert 19.11.2013:
  • Lagt inn 8 testpasienter
XML-representasjon av testlege August September ved testlegekontor Kattskinnet legesenter representeres ved bruk av helsetjenesteenhet er dokumentert i notatet Testlege-HCP-XML (doc, 53k).

Web-basert Test- og godkjenningsordning skal benyttes for testing av følgende meldinger

  • Henvisning v.1.1   (sending og mottak)
  • Epikrise v 1.2   (sending og mottak)
  • PLO-meldinger v 1.6   (sending og mottak)
Testmaterialet for disse testene finnes på http://testserver.kith.no/testmateriale/. Her vil også nytt testmateriale publiseres fortløpende.
 
Akseptansetester
Dokumentet Testaktører-v3.5 (doc, 533k) benyttes når akseptansetester gjennomføres på papirversjonene.
 
Tabellen under inneholder en oversikt over meldinger som det er laget tester for, med lenker til tilhørende meldingside. Oppe til høyre på meldingsidene er det lenket eksempelmeldinger som skal benyttes i testingen og en fasit for test av de enkelte meldingene.
 
Hver akseptansetest er beskrevet i to dokumenter. PDF filen inneholder hele akseptansetesten med veiledning og beskrivelse av testcasene som skal gjennomføres. Word versjonen er en kortversjon av akseptansetesten, og inneholder bare de delene av testen som skal fylles ut ved innsending til KITH AS. Vi anbefaler at leverandørene laster ned begge versjonene, og bruker kortversjonen til å fylle ut egenerklæringen elektronisk. KITH AS må ha en underskrevet versjon av egenerklæringen og informasjon om avsendersystem i post eller på fax for å godkjenne meldingen. I tillegg vil vi gjerne ha den elektroniske versjonen av egenerklæringen og informasjon om avsendersystem tilsendt sammen med resten av testmaterialet.
 
Immunologi er et subsett av mikrobiologi. Derfor vil alle tester av mikrobiologi (både sending og mottak av rekvisisjon og svar) som leder fram til godkjenning også automatisk gi godkjenning av immunologi.
 
Akseptansetester Versjon Funksjon
Applikasjonskvittering 1.0 Sende
Dialogmelding 1.0 Sende/Motta
Epikrise 1.1 Sende/Motta
Henvisning 1.0 Sende/Motta
PLO/SUMO-Overføring av legemiddelopplysninger 1.4 Sende/Motta
PLO-Innleggelsesrapport 1.5 Sende/Motta
PLO-Helseopplysninger til lege 1.5 Sende/Motta
PLO-Helseopplysninger ved søknad 1.5 Sende/Motta
PLO-Medisinske opplysninger 1.5 Sende/Motta
PLO-Melding om fravær 1.4 Sende/Motta
PLO-Orientering om tjenestetilbud 1.5 Sende/Motta
PLO-Pasientlogistikk 1.5 Sende/Motta
PLO-Utskrivningsrapport (Tverrfaglig epikrise) 1.5 Sende/Motta
Rekvisisjon immunologi

1.5

Sende/motta

Rekvisisjon medisinsk biokjemi/immunologi (KKL) 1.5 Sende/Motta
Rekvisisjon mikrobiologi  (innkluderer immunologi) 1.5 Sende/Motta
Rekvisisjon patologi

1.5

Sende/Motta

Rekvisisjon radiologi 1.5 Sende/Motta
Svar medisinsk biokjemi 1.3 Sende/Motta
Svar immunologi

1.3

Sende/motta

Svar mikrobiologi (innkluderer immunologi) 1.3 Sende/Motta
Svar patologi 1.3 Sende/Motta
Svar radiologi 1.3 Sende/Motta
 
ebXML
Materiale for test av ebXML er tilgjengelig på siden for test av ebXML.
 
Webservices
Materiale for test av webservices er tilgjengelig på siden for test av webservices.
 
Forløpstesting
Materiale for test av forløp er tilgjengelig på siden for forløpstesting.

Eksempelmeldinger
Det er utarbeidet eksempelmeldinger som kan benyttes som testmateriale der det ennå ikke er utarbeidet akseptansetester. Eksempelmeldingene ligger lenket fra de respektive meldingsidene. Oversikt over meldingene.
Utskriftvennlig side: