Historisk rapportarkiv - Direktoratet for e-helse
KITH AS ble overført til Helsedirektoratet fra 1. januar 2012 og er nå del av Direktoratet for e-helse. Kith.no blir ikke lenger oppdatert og må anses som et historisk arkiv.  
Standarder Publikasjoner
Historisk rapportarkiv
Kodeverk
EPJ-standarder
Høringer

Oversikt over rapporter publisert av KITH

 
De fleste dokumentene er overført til www.ehelse.no og er tilgjengelig der ved søk på HIS-nr eller HISD-nr.
 

 

Rapporter 2012

 

Navn på rapport Forfattere  Originalt nr HIS-nr
Fødselsepikrise Funksjonkrav del 3 Helsestasjon og legesystem Astrid Brevik Svarlien 1048:2012 HIS 1048
Fødselsepikrise Funksjonkrav del 2 Sykehussystem Astrid Brevik Svarlien 1047:2012 HIS 1047:2012
Fødselsepikrise Funksjonkrav del 1 Generell del Astrid Brevik Svarlien 1046:2012 HIS 1046:2012
Fødselsepikrise Informasjonsmodell og XML meldingsbeskrivelse Annebeth Askevold, Anita Lorck 1045:1012 HIS 1045:2012
Bruk av pleie- og omsorgsmeldinger i pasientforløp Annebeth Askevold 06/08:2012 HIS 80806:2012
Svarrapportering av medisinske tjenester Annebeth Askevold, Anita Lorck

22/08:2012

HIS 80822:2014
Rekvirering av medisinske tjenester Annebeth Askevold, Anita Lorck, Thorill Antonsen 21/08:2012 HIS 80821:2014
Henvisning Annebeth Askevold, Espen Stranger Seland 17/05:2012 HIS 80517:2012
Applikasjonskvittering Annebeth Askevold, Espen Stranger Seland

15/04:2012

HIS 80415:2012
Epikrise Annebeth Askevold, Anita Lorck 26/02:2012 HIS 80226:2014


Rapporter 2011

 

Navn på rapport Forfattere  Nummer HIS-nr. /HISD-nr.
HL7 v3 Implementation Guide Annebeth Askevold, Anita Lorck 1038:2011 HIS 1038:2011
Rammeverk for elektronisk meldingsutveksling i helsevesenet Espen Stranger Seland, Arnstein Vestad m.fl. 1037:2011 HIS 1037:2011
Vedlegg til meldinger (v2.0) Espen Stranger Seland 1036:2011 HISD 1026:2001
Delprosjektet 1 EPJ-løftet (v1.0) Astrid Brevik Svarlien 1035:2011
EPJ løftet: Kartleggingsprosjektet Vigdis Heimly 1034:2011
EPJ standard - Tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelmisbruk, Kravspesifikasjon og teknisk standard. Versjon 1.1 Torbjørn Nystadnes 1032:2011 HIS 1032:2011
Adresseopplysninger i nasjonale meldingsstandarder Annebeth Askevold 1029:2011 HISD 1029:2011
Veiledning: Retningslinjer - Bruk av pleie- og omsorgsmeldinger Sissel Skarsgaard og Annebeth Askevold 06/08:2011


Rapporter 2010

 

Navn Forfattere  Nummer HIS-nr.
Forespørsel og svar om egenandel Espen Stranger Seland 1024:2010 HIS 1024:2010
Pasientliste Espen Stranger Seland 1023:2010 HIS 1023:2010
Forespørsel om fastlege Espen Stranger Seland 1022:2010 HIS 1022:2010
Ebrev – abonnementtjenester NAV Espen Stranger Seland 1021:2010
Ebrev – elektronisk utsending av brev Espen Stranger Seland 1020:2010
Pasientkommunikasjon – helsevesenets samhandling med og informasjon til pasienten Jacob Hygen 1018:2010
Utprøving av ICF indikatorsett. Medisinsk rehabilitering Jostein Ven, Jessica Gabin 1011:2010
Utprøving av ICF indikatorsett. Tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelmisbruk (TSB) Jostein Ven, Jessica Gabin 1010:2010
Utprøving av ICF indikatorsett. Psykisk helsevern Jostein Ven, Jessica Gabin 1009:2010
Utprøving av ICF indikatorsett. Voksenhabilitering Jostein Ven, Jessica Gabin 1008:2010
Utprøving av ICF indikatorsett. Barnehabilitering Jostein Ven, Jessica Gabin 1007:2010
Utprøving av ICF indikatorsett. Sammenfatninger av erfaringer fra utprøvingen Jostein Ven, Jessica Gabin 1006:2010
Standardisering og samhandlingsarkitektur Bjarte Aksnes m.fl. 1005:2010 HIS 1005:2010
Kombinert modell for helseregistre Torbjørn Nystadnes 1004:2010
Standard: Identifikatorer for personer Torbjørn Nystadnes 1001:2010 HIS 1001:2010


Rapporter 2009

 

Navn på rapport Forfattere  Rapport  HIS-nr./HISD-nr.
Oppsummering fra seminaret Archetypes and Architecture Torbjørn Nystadnes 10/09
Elektronisk samhandling i helse- og omsorgssektoren: Aktører og samhandlingskjeder – status og utfordringer Jacob Hygen, Vigdis Heimly, Robert Landsem 09/09
Profil for web services i helse- og sosialsektoren Arnstein Vestad 08/09 HIS 80908:2009
Referansearkitektur for web services sikkerhet i helse- og sosialsektoren Arnstein Vestad 07/09 HIS 80907:2009
SNOMED CT: Status for 9 land og anbefaling for videre arbeid i Norge Jostein Ven 06/09
In Vitro Fertilisering, IVF - Standardisering og kravspesifisering av medisinsk faglig innhold Grete Bach, Astrid Brevik Svarlien, Jostein Ven 05/09
Veiledning: Implementering av dialogmelding for spørsmål, svar og avviksmelding Annebeth Askevold 03/09 HISD 80903:2009
Nye samhandlingsløsninger – konseptbeskrivelse med utgangspunkt i helsekort for gravide Arnstein Vestad, Astrid Brevik Svarlien 01/09


Rapporter 2008

 

Navn på rapport Forfattere  Rapport  HIS-nr.
Forprosjektet Elektronisk Helsekort for gravide (EHG) - Forslag til løsning og plan for hovedprosjekt Astrid Brevik Svarlien 24/08
Svarrapportering av medisinske tjenester - XML meldingsbeskrivelse Anita Lorck, Annebeth Askevold 22/08 HIS 80822:2008
Rekvirering av medisinske tjenester - XML meldingsbeskrivelse Anita Lorck, Annebeth Askevold 21/08 HIS 80821:2008
Elektronisk melding om arbeidsrelatert sykdom eller skade - Informasjonsmodell og XML meldingsbeskrivelse Espen Stranger Seland 20/08 HIS 80820:2008
Elektronisk melding om arbeidsrelatert sykdom eller skade - Funksjonell kravspesifikasjon Grete Bach 08/08 HIS 80808:2008
Bruk av ELIN-k meldinger mellom Pleie- og omsorgstjenesten i kommunen og allmennleger Annebeth Askevold Erstattet av 06/08:2011
Legeerklæring ved arbeidsuførhet Espen Stranger Seland 05/08 HIS 80805:2008
Informasjonsstruktur 2007. Forslag til rammeverk og metodikk og uttesting på pasientforløpene svangerskap/fødsel og hjerneslag Jostein Ven, Astrid Brevik Svarlien Rapport 04/08
Vurdering av arbeidsmulighet / sykmelding Espen Stranger Seland 03/08 UTGÅTT
Overføring legemiddelinformasjon Annebeth Askevold 02/08


Rapporter 2007

 

Navn på rapport Forfattere  Rapport  HIS-nr
Standardiseringsprosessen og KITH-standarder Bjarte Aksnes 18/07
Prinsipper for utskrift av henvisning Annebeth Askevold 16/07 HISD 80716:2007
Prinsipper for utskrift av epikrise Annebeth Askevold 15/07 HISD 80715:2007
Prinsipper for utskrift av meldinger og skjema Annebeth Askevold 4/07 HISD 80714:2007
"Helsevesenet 2013" – IKT-perspektiv Edgar Glück, Roald Bergstrøm, Ole-Fredrik Melleby og Jessica Gabin 13/07
Fyrtårn Trondheim - samtykkebasert kjernejournal: Kravspesifikasjon EPJ - Sykehus Torbjørn Nystadnes 12/07
Fyrtårn Trondheim - samtykkebasert kjernejournal: Kravspesifikasjon EPJ - Pleie og omsorg Torbjørn Nystadnes 11/07
Standard for kommunikasjon av EPJ-innhold i SUMO-prosjektet Annebeth Askevold, Magnus Alsaker 10/07 HIS 80710:2007
Standard for administrativ kommunikasjon mot kjernejournal Annebeth Askevold, Magnus Alsaker 09/07
Kommunikasjon av EPJ-innhold Torbjørn Nystadnes 08/07 HIS 80708:2007
Standard for elektronisk kommunikasjon med pleie- og omsorgstjenesten Annebeth Askevold, Magnus Alsaker 04/07 Se HIS 80704:2014
Bruk av standarder - ved anskaffelse av helseinformatikksystemer Torbjørn Nystadnes 03/07
EPJ standard - Enkelte vedtak om tvang i det psykiske helsevern Torbjørn Nystadnes 02/07 HIS 80702:2015
EPJ standard - Tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelmisbruk Torbjørn Nystadnes 01/07 Se HIS 1032:2011


Rapporter 2006

 

Navn på rapport Forfattere  Rapport  HIS-nr
Elektronisk korrespondanse med pasient Annebeth Askevold 20/06
Behandlerkrav - Informasjonsmodell og XML meldingsbeskrivelse -ERSTATTET Espen Stranger Seland 18/06 Erstattet av Behandlerkravmelding på ehelse.no
REUMS - En referansemodell for etablering og utbredelse av meldingsstandarder Annebeth Askevold, Lars Welde Sannum, Jim Yang 17/06
Rammeverk for elektronisk meldingsutveksling i helsevesenet Espen Stranger Seland, Arnstein Vestad, m.fl. 16/06 Erstattet av HIS 1037:2001
Forprosjekt for PKI i helseforetakene Bjarte Aksnes, Arnstein Vestad 06/06
Elektronisk kommunikasjon med pleie- og omsorgstjenesten Annebeth Askevold, Magnus Alsaker 05/06 Se HIS 80704:2014
Kartleggingsfase fagområdespesifikk kravspesifikasjon for IVF, In Vitro Fertilisering Grete Bach, Bjørn Helland-Hanssen 04/06
Standard for dialogmelding - Informasjonsmodell og XML meldingsbeskrivelse Annebeth Askevold, Magnus Alsaker 03/06 HIS 80603:2006
Fysioterapioppgjørsmelding Informasjonsmodell og meldingsbeskrivelse Espen Stranger Seland 02/06 Erstattet av Behandlerkravmelding på ehelse.no
Hodemelding Annebeth Askevold 01/06 HIS 80601:2006


Rapporter 2005

 

Navn på rapport Forfattere  Rapport  HIS-nr
Fyrtårn Trondheim - samtykkebasert kjernejournal: Kravspesifikasjon sentral løsning (Versjon 0.6) Torbjørn Nystadnes 31/05
Fyrtårn Trondheim - samtykkebasert kjernejournal: Kravspesifikasjon EPJ (Versjon 0.6) Torbjørn Nystadnes 30/05
Legemiddelopplysninger i Samtykkebasert kjernejournal Torbjørn Nystadnes 29/05
Timebestilling hos fastlege via Min Side Arnstein Vestad 28/05
Mottaks- og presentasjonsløsning for virksomhetsdata innen stråleterapi, teknisk kravspesifikasjon Gjertrud W. Kamstrup 27/05
Mottaks- og presentasjonsløsning for virksomhetsdata innen stråleterapi, funksjonell kravspesifikasjon Gjertrud W. Kamstrup 26/05
Utviklingsarbeidet av NELK - Norsk enhetlig laboratoriekodeverk Grete Bach 25/05
Standard for hodemelding- Informasjonsmodell og XML meldingsbeskrivelse Annebeth Askevold 24/05 Se HIS 80601:2006
Oppsummering av arbeidet med informasjonsstruktur i fyrtårnsprosjektene Magnus Alsaker 23/05
Implementasjonsguide for legeerklæring ved arbeidsuførhet Espen Stranger Seland, Thomas Tveit Rosenlund 22/05 Se HIS 80805:2008
Kartleggingsfase fagområdespesifikk kravspesifikasjon Anestesi/Intensivmedisin Grete Bach Rapport 21/05
Nasjonal kravspesifikasjon for føde/barsel - Del II Grete Bach 20/05
Nasjonal kravspesifikasjon for føde/barsel Del I: Funksjonsrettet beskrivelse Grete Bach 19/05
Elektronisk korrespondanse med pasient Annebeth Askevold 18/05 Erstattet av 20/06
Elektronisk utveksling av henvisning Annebeth Askevold, Edgar Glück, Magnus Alsaker 17/05 Se HIS 80517:2012
Pleie- og omsorgsmeldinger Magnus Alsaker, Anita Lorck Bjørgen 16/05 Se HIS 80704:2014
Elektronisk innrapportering av kliniske kreftmeldinger Anita Lorck Bjørgen, Magnus Alsaker 14/05
Veiledning for innføring av ebXML og PKI i helseforetak Arnstein Vestad 12/05
Svarrapportering av medisinske tjenester - XML meldingsbeskrivelse Anita Lorck Bjørgen 11/05 Se HIS 80822:2014
EPJ Standard: Felles funksjonelle krav Torbjørn Nystadnes 10/05 Se HIS 80510:2015
EPJ Standard del 4: Person, organisasjon mv Torbjørn Nystadnes 08/05 Se HIS 80508:2015
EPJ Standard del 3: Journalarkitektur og generelt om journalinnhold Torbjørn Nystadnes 07/05 Se HIS 80507:2015
EPJ Standard del 2: Tilgangsstyring, redigering, retting og sletting Torbjørn Nystadnes Rapport 06/05
EPJ Standard del 1: Introduksjon til EPJ standard Torbjørn Nystadnes Rapport 05/05
Utarbeidelse av EPJ standarder og kravspesifikasjoner Torbjørn Nystadnes Rapport 04/05
Kodeveiledning ved søvnrelaterte respirasjonsforstyrrelser Glen Thorsen Rapport 03/05
Vurdering av Radøy kommunes løsning for elektronisk samhandling om henvisning Arnstein Vestad, Edgar Glück Rapport 02/05
Gravidkortet, elektronisk løsning for effektiv og sikker deling av informasjon om graviditet Grete Bach m.fl. Rapport 01/05


Rapporter 2004

 

Navn på rapport Forfattere  Rapport 
Utprøving og formidling av ICF - den internasjonale klassifikasjonen for funksjon, funksjonshemming og helse Jostein Ven, Magnus Alsaker, Tormod Hofstad Rapport 21/04
Healthcare Record Interoperability and Record Structure   Rapport 20/04
Experiences from the validation site   Rapport 19/04
Proposal for HC-Interest subset of Standards for EHCR messaging   Rapport 18/04
Proposal for Nordic terms and classifications for EHCR communication   Rapport 17/04
Proposal for key components in a Nordic HC-Interest EHCR Architecture   Rapport 16/04
Applikasjonskvittering - informasjonsmodell og meldingsbeskrivelse Espen Stranger Seland Rapport 15/04
Anbefalinger og standarder for PKI i helsesektoren Arnstein Vestad Rapport 13/04
Elektronisk resept Espen Stranger Seland Rapport 12/04
Implementasjonsguide for medisinsk vurdering av arbeidsmulighet ved sykdom Espen Stranger Seland Rapport 10/04
Medisinsk vurdering av arbeidsmulighet ved sykdom og Legeerklæring ved arbeidsuførhet Espen Stranger Seland Rapport 09/04
Indikatorer for informasjonssikkerhet Magnus Alsaker Rapport 08/04
Epikrise-/henvisningsprosjektet 2000 - 2004. Sluttrapport fra et "Si @!"-prosjekt Arnstein Leonardsen Rapport 07/04
Vurdering av CONTSYS-anvendelser Jostein Ven, Torbjørn Nystadnes Rapport 06/04
Test- og godkjenning av EDI-meldinger med vurdering av akseptansetest Thorill Antonsen, Annebeth Askevold Rapport 04/04
Skanning og pasientjournaler Sentrale problemstillinger ved overgang til elektronisk arkiv Torbjørn Nystadnes Rapport 02/04
Forprosjektrapport - Skadestatistikk Iver Nordhuus, Jim Yang Rapport 01/04


Rapporter 2003

Til toppen

Navn på rapport Forfattere  Rapport 
Generell melding for forespørsel om og overføring av journalinformasjon Espen Stranger Seland Rapport 46/03
EPJ standardisering Ekstern korrespondanse Kravspesifikasjon og teknisk standard Torbjørn Nystadnes Rapport 45/03
EPJ standardisering Generelt journalnotat og fellesfaglig dok. Torbjørn Nystadnes Rapport 44/03
EPJ standardisering Dokumentasjon av individuell plan Torbjørn Nystadnes Rapport 43/03
EPJ standardisering Cave, Reservasjoner og ønsker, Praktiske forhold mv. Torbjørn Nystadnes Rapport 42/03
Basisenhetskodeverk og basisenheter i helsevesenet Hroar Piene, Hans Jørgen Varfjell, Iver Nordhuus Rapport 41/03
Innføring av Norsk Kodeverk for Klinisk kjemiske laboratorier, NKKKL i Helse Midt Norge Grete Bach Rapport 40/03
Koordinerte løsninger for kvalitetsregistre Problemstillinger der felles løsning er aktuelt Torbjørn Nystadnes Rapport 38/03
EPJ standardisering Elektronisk dokumentasjonssystem for pleie- og omsorgstjenesten, Behandling av høringsuttalelser Torbjørn Nystadnes Rapport 37/03
Tilkobling til helsenett i Alta kommune Tormod Hofstad Rapport 36/03
Applikasjonskvittering, informasjonsmodell og meldingsbeskrivelse Espen Stranger Seland Rapport 35/03
Standarder for journalinnhold: Psykiatrisk helsevern Trinn 1: Kartlegging av informasjonsbehov Grete Bach Rapport 34/03
Elektronisk dokumentasjonssystem for sykepleie Grete Bach Rapport 33/03
Implementasjonsguide for elektronisk legeerklæring Espen Stranger Seland Rapport 32/03
Sikkerhet i webløsninger. Autentisering og tilgangskontroll Arnstein Vestad, Magnus Alsaker Rapport 30/03
Rekvirering av medisinske tjenester XML meldingsbeskrivelse Anita Lorck Bjørgen og Annebeth Askevold Rapport 29/03
Legeoppgjørsmelding - informasjonsmodell og implementasjonsguide Espen Stranger Seland Rapport 27/03
Elektronisk utveksling av tilbakemelding på henvisning Arnstein Leonardsen, Edgar Glück Rapport 26/03
Elektronisk utveksling av henvisning Annebeth Askevold, Edgar Glück Rapport 25/03
Basisenheter for statistisk og økonomisk oppfølging i helsetjenesten: Definisjoner - Egenskaper - Registrering Med tabellverk over attributtyper og -verdier Hroar Piene Rapport 24/03
Svarrapportering av medisinske tjenester XML meldingsbeskrivelse Anita Lorck Bjørgen Rapport 23/03
Medisinsk-faglig innhold i henvisninger - "Den gode henvisning" Arnt Ole Ree Rapport 22/03
Implementasjonsguide for elektronisk sykmeldingsattest Espen Stranger Seland Rapport 21/03
Sykmeldingsattest og Legeerklæring ved arbeidsuførhet Annebeth Askevold, Espen Stranger Seland Rapport 20/03
Vurdering av TETRA i forhold til Nasjonalt helsenett Thorill Antonsen, Magnus Alsaker Rapport 19/03
EPJ standardisering Elektronisk dokumentasjonssystem for pleie- og omsorgstjenesten. Teknisk standard for informasjonsinnhold Torbjørn Nystadnes Rapport 18/03
Tilleggsopplysninger for saksbehandling i pleie- og omsorgssektoren. Tekniske spesifikasjoner Torbjørn Nystadnes Rapport 17/03
Introduksjon til kravspesifikasjon. Elektronisk dokumentasjonssystem for pleie- og omsorgssektoren Hroar Piene, Tormod Hofstad, Tor Bækkevold, Hanne Gravås, Torbjørn Nystadnes Rapport 16/03
Kravspesifikasjon. Elektronisk dokumentasjonssystem for pleie- og omsorgstjenesten Hroar Piene, Tormod Hofstad, Tor Bækkevold, Hanne Gravås, Torbjørn Nystadnes Rapport 15/03
Veileder for elektronisk dokumentasjon av sykepleie Jan Gunnar Dahle, Lilly Marit Angermo, Cecilie Dale, Nina Helen Mjøsund, Marit Storteig, Grete Bach Rapport 14/03
Kravspesifikasjon for elektronisk dokumentasjon av sykepleie, teknisk spesifikasjon Grete Bach Rapport 13/03
Kravspesifikasjon for elektronisk dokumentasjon av sykepleie Grete Bach Rapport 12/03
IT på japanske sykehus- en kilde til inspirasjon og læring for norsk helsevesen? Harald Strøm, Øystein Fløtterød, Eva Dolva, Wenche P Dehli, Maria Gaard, Åse Berg, Ingvild Orskhaug Rapport 11/03
Helsetjenesteenhetsregiste. Oppbygging og vedlikehold Edgar Glück Rapport 10/03
Dokumentering av forskrivning og administrering av legemidler mv. Kravspesifikasjon og teknisk standard Hroar Piene, Arnt Ole Ree, Torbjørn Nystadnes Rapport 08/03
Informasjonssikkerhet ved PACS løsninger. Delrapport paraplyprosjektet Olaf Trygve Berglihn, Magnus Alsaker Rapport 07/03
Meldeskjema til Kreftregisteret. Teknisk standard for informasjonsinnhold Anita Lorck Bjørgen Rapport 06/03
Informasjonsutveksling i helsesektoren. Webløsninger som et alternativ Edgar Glück, Olaf Berglihn Rapport 05/03
Statusbeskrivelse, elektronisk samhandling Vigdis Heimly, Magnus Alsaker Rapport 03/03
Kodeverk for basisenheter i helsetjenesten for statistikk, finansiering, meldingsutveksling mm. Hroar Piene Rapport 01/03


Rapporter 2002

Til toppen

Navn på rapport Forfattere Rapport
Medisinsk-faglig innhold i epikriser - "Den gode epikrise" Arnt Ole Ree Rapport 32/02
Medisinsk-faglig innhold i epikriser fra poliklinikker og legespesialister - "Den gode spesialistepikrise" Arnt Ole Ree Rapport 31/02
Medisinsk-faglig innhold i henvisninger - "Den gode henvisning" Arnt Ole Ree Rapport 30/02
Kravspesifikasjon for Verktøy for håndtering av Begrepsapparat, Kodeverk og Klassifikasjonssystem Torbjørn Nystadnes Rapport 28/02
Henvisning og epikrise, informasjonsmodell for elektronisk meldingsutveksling Edgar Glück Rapport 27/02
Elektronisk utveksling av epikrise, XML meldingsbeskrivelse Edgar Glück Rapport 26/02
Rammeverk for elektronisk meldingsutveksling i helsevesenet, basert på ebXML Espen Stranger Seland m.fl Rapport 25/02
Paraplyprosjektet Roald Bergstrøm Rapport 24/02
Medisinsk-faglig innhold i epikriser - "Den gode epikrise" Arnt Ole Ree Rapport 23/02
IT-revisjon. Med fokus på Sikkerhetsrevisjon Bjarte Aksnes, Heine Kolltveit Rapport 22/02
Driftssikkerhet ved bruk av kritiske IT-systemer i helsevesenet Arnstein Vestad, Magnus Alsaker, Olaf Trygve Berglihn Rapport 21/02
Kartlegging av henvisnings- og epikriserutiner ved tre norske sykehus Ingvild Orskaug Rapport 20/02
Elektronisk rekvirering av medisinske tjenester - XML meldingsbeskrivelse Anita Lorck Bjørgen Rapport 17/02
Definisjonskatalog for helsestasjons- og skolehelsetjenesten Iver Nordhuus, Arnt Ole Ree Rapport 15/02
Implementasjonsguide for elektronisk sykmeldingsattest Espen Stranger Seland Rapport 14/02
Sykemeldingsattest og Legeerklæring ved arbeidsuførhet Annebeth Askevold, Espen Stranger Seland Rapport 13/02
Overføring av EPJ ved bytte av fastlege Arnstein Leonardsen Rapport 12/02
Informasjonssikkerhet ved bruk av lommedatamaskiner Magnus Alsaker, Bjarte Aksnes Rapport 11/02
Forprosjekt for løsnings- spesifikasjon for tilkobling av Alta og Bærum Kommuner til helsenett Tormod Hofstad, Arnstein Vestad, Olaf Trygve Berglihn Rapport 10/02
Konvolutt for meldingsutveksling Espen Stranger Seland, Arnstein Vestad Rapport 09/02
Generell melding for forespørsel om og overføring av journalinformasjon Espen Stranger Seland Rapport 08/02
Driftssikkerhet ved bruk av elektronisk pasientjournal Bjarte Aksnes, Arnstein Vestad Rapport 07/02
XDESK - Oversendelse av digitale røntgenbilder for granskning, tolkning og besvarelse via Midt-Norsk helsenett Olaf Trygve Berglihn Rapport 06/02
Kravspesifikasjon for doku- mentasjon av forskrivning og administrasjon av legemidler mv. Hroar Piene, Arnt Ole Ree Rapport 05/02
Krav til kommunikasjons­sikkerhet for EDI-løsninger Arnstein Vestad Rapport 04/02
Forprosjekt for PKI i helsenett. Forprosjektrapport Bjarte Aksnes, Arnstein Vestad, Eva Henriksen, Eva Skipenes, Inger Elisabeth Kvaase Rapport 03/02
Sikkerhet i bredbåndsnettverk Bjarte Aksnes, Arnstein Vestad, Harald Norvik, Ivar Kufås Rapport 02/02
Elektronisk dokumentasjon i pleie- og omsorgstjenesten - Forprosjektrapport PLO Grete Bach, Tormod Hofstad Rapport 01/02


Rapporter 2001

Til toppen

Navn på rapport Forfattere Rapport
Implementasjonsguide for elektronisk legeerklæring Espen Stranger Seland Rapport 18/01
Datatyper til bruk ved meldingsutveksling mv. Torbjørn Nystadnes Rapport 17/01
Implementasjonsguide for elektronisk sykmeldingsattest Espen Stranger Seland Rapport 16/01
Sykmeldingsattest og Legeerklæring ved arbeidsuførhet Annebeth Askevold, Arnstein Leonardsen Rapport 15/01
Elektroniske epikriser og OU i Orkdalføret Tormod Hofstad Rapport 14/01
Østnorsk helsenett
Tormod Hofstad Rapport 13/01
Grunnlag for standardisering av personalia, helsepersonell og helsevirksomheter Grete Bach Rapport 12/01
Administrativ definisjonskatalog for psykisk helsevern Torleif Ruud, Glen Thorsen  Rapport 11/01
Meldalsprosjektet Grete Bach Rapport 08/01
Implementasjonsguide for svarrapportering av klinisk kjemi, mikrobiologi og patologi Annebeth Askevold, Edgar Glück Rapport 07/01
IT-behov innen pleie- og omsorgstjenesten Grete Bach, Torbjørn Nystadnes Rapport 06/01
Felles meldingssentral i Midt-Norsk Helsenett Annebeth Askevold, Arnstein Vestad Rapport 05/01
Sikker elektronisk samhandling på Aker sykehus Bjarte Aksnes, Trond Gustavsen, Eli Moen, Lars Dyrkorn Rapport 04/01
Vurdering av informasjonssikkerheten i POLK Arnstein Vestad Rapport 03/01


Rapporter 2000

Til toppen

Navn på rapport Forfattere  Rapport 
Midt-Norsk Helsenett Spørreundersøkelse for primærleger i Helseregion 4 Marte Daae-Qvale Holmemo Rapport 24/00
ICD-10 kodeveiledning 2000 Glen Thorsen, Arnt Ole Ree Rapport 20/00
Etablering av en kvalitetssikret SGML-utgave av ICD-10 Iver Nordhuus Rapport 17/00
Definisjonskatalog for medisinske bildesystemer innen radiologi Siri Berg, Roald Bergstrøm Rapport 15/00
Kravspesifikasjon for prøveregistering og oppslag på svar i Laboratoriesenteret, RIT2000 Grete Bach Rapport 14/00
Risikoanalyse - metodegrunnlag og bakgrunnsinformasjon Bjarte Aksnes, Arnstein Vestad, Tor Olav Grøtan Rapport 13/00
Standardiserings- og samordningsprogrammet (SSP) 1999 - statusrapport Jim J. Yang Rapport 12/00
Implementasjonsguide for overføring av epikrise Edgar Glück Rapport 10/00
Implementasjonsguide for overføring av SYSVAK spørremelding Edgar Glück, Annebeth Askevold Rapport 09/00
Implementasjonsguide for overføring av meldingsbekreftelse Edgar Glück, Annebeth Askevold Rapport 08/00
Implementasjonsguide for overføring av vaksinasjonsopplysninger Edgar Glück, Annebeth Askevold Rapport 07/00
Informasjonsmodell for elektronisk meldingsutveksling i SYSVAK Jim J. Yang Rapport 06/00
Edifact Message Implementation Guide for Diabetes Report Edgar Glück Rapport 05/00
Sikker informasjonsbehandling i helsevesenet
Temahefte 6: Kvalitetssystemer og informasjonssikkerhet
Annebeth Askvold, Arnstein Vestad Rapport 04/00
Utbredelse av meldingsbasert informasjonsutveksling Problemer og mulige tiltak Arnstein Leonardsen Rapport 03/00
EDIFACT Message Implementation Guide for Laboratory Service Report Clinical Chemistry and Microbiology Edgar Glück, Annebeth Askevold Rapport 02/00
REUMS - en referansemodell for etablering og utbredelse av meldingsstandarder Jim J. Yang, Annebeth Askevold Rapport 01/00


Rapporter 1999

Til toppen

Navn på rapport Forfattere  Rapport 
Kravspesifikasjon EPJ for helsestasjons- og skolehelsetjenesten. Edgar Glück, Iver Nordhuus, Torbjørn Nystadnes Rapport 18/99
Standard for utveksling av journalopplysninger Edgar Glück, Glen Thorsen, Torbjørn Nystadnes Rapport 17/99
Implementasjonsguide for rekvirering av laboratorietjenester innenfor klinisk kjemi og mikrobiologi Edgar Glück, Annebeth Askevold Rapport 15/99
Grensesnitt mellom behandlingsretta informasjonssystemer Grete Bach Rapport 13/99
Implementasjonsguide for Overføring av vaksinasjonsopplysninger Edgar Glück, Annebeth Askevold Rapport 12/99
Datasikkerhet ved bruk av NT 4.0 Arnstein Vestad Rapport 11/99
SESAM - Prosjektbeskrivelse og hovedkonsepter Bjarte Aksnes Rapport 10/99
Veiledning i informasjonssikkerhet ved elektronisk datautveksling (EDI) i helsesektoren (versjon 2) Tor Olav Grøtan, Bjarte Aksnes, Kenneth R. Iversen Rapport 09/99
Veiledning i informasjonssikkerhet ved helseinstitusjoners tilkopling til eksterne nett (versjon 2) Tor Olav Grøtan, Bjarte Aksnes, Kenneth R. Iversen Rapport 08/99
Implementasjonsguide for Overføring av meldingsbekreftelse Edgar Glück Rapport 07/99
Standardiserings- og samordningsprogrammet (SSP) 1998 - statusrapport Jim J. Yang Rapport 05/99
Administrativ definisjonskatalog for somatiske sykehus Iver Nordhuus m.fl. Rapport 04/99
Definisjonskatalog for AMK-/LV-sentraler Jim J. Yang Rapport 03/99
Informasjonsmodell for elektronisk meld.utveksling i SYSVAK Jim J. Yang Rapport 02/99
Rutiner og løsninger for å sikre entydig person- og hendelsesidentifikasjon i SYSVAK Jim J. Yang Rapport 01/99


Rapporter 1998

Til toppen

Navn på rapport Forfattere  Rapport 
Metode for meldingsutvikling i helsesektoren Jim J. Yang Rapport 12/98
Hjelpenummer for personer uten kjent fødselsnummer Torbjørn Nystadnes Rapport 11/98
Kravsspesifikasjon elektronisk pasientjournal Torbjørn Nystadnes Rapport 09/98
Håndbok for informasjonssikkerhet i informasjonsnett Kenneth R. Iversen, Jon Ølnes Rapport 07/98
Veiledning i informasjonssikkerhet ved helseinstitusjoners tilkopling til eksterne nett Tor Olav Grøtan, Bjarte Aksnes Rapport 06/98
Veiledning i informasjonssikkerhet ved elektronisk datautveksling (EDI) i helsesektoren Tor Olav Grøtan, Kenneth R. Iversen, Bjarte Aksnes Rapport 05/98
Implementasjonsguide for overføring av meldingsbekreftelse Edgar Glück, Jim J. Yang Rapport 04/98
Implementasjonsguide for overføring av vaksinasjonsopplysninger Edgar Glück, Jim J. Yang Rapport 02/98
Informasjonsmodell for elektronisk meldingsutveksling i SYSVAK Jim J. Yang Rapport 01/98


Rapporter 1997

Til toppen

Navn på rapport Forfattere  Rapport 
Den elektroniske pasientjournalen - Status og plan for felles tiltak i Norge Vigdis Heimly, Arnt Ole Ree, Jim J. Yang Rapport 09/97
Norsk helsenett - Anbefalinger om realisering fram mot år 2000 Kenneth R. Iversen Rapport 08/97
1001 nett - Kartlegging av elektroniske informasjonsnett - På veien mot et norsk helsenett Kenneth R. Iversen Rapport 07/97
Overordnet spesifikasjon til Helseinstitusjonsregister (HIR) Vigdis Heimly Rapport 06/97
Håndbok i IT-strategi Vigdis Heimly, Kjell Arne Grøtting Rapport 05/97
SITH-prosjektet - Overordnet modell og funksjonsbeskrivelse Kenneth R. Iversen, Bjarte Aksnes Rapport 04/97
Kravspesifikasjon til helsepersonellregister (HPR) Jim J. Yang Rapport 01/97


Rapporter 1996

Til toppen

Navn på rapport Forfattere  Rapport 
En kort beskrivelse av helsevesenet i Norge Vigdis Heimly, Tore Sæter Rapport 13/96
Implementasjonsguide for rapportering av radiologisvar Edgar Glück, Astri Vik Rapport 09/96
Implementasjonsguide for radiologi/henvisninger, versjon 1.0 Edgar Glück, Astri Vik Rapport 08/96
Informasjonsmodell for epikrise og henvisning Astri Vik Rapport 07/96
Informasjonsmodell for Patologimeldinger Jim J. Yang Rapport 04/96
Legekontorers EDI-tilknytning Tor Olav Grøtan Rapport 02/96
Definisjonskatalog for Allmennlegetjenesten Anders Grimsmo, Jim J. Yang, m.fl. Rapport 01/96

Utskriftvennlig side: