Arbeidsgrupper - Direktoratet for e-helse
KITH AS ble overført til Helsedirektoratet fra 1. januar 2012 og er nå del av Direktoratet for e-helse. Kith.no blir ikke lenger oppdatert og må anses som et historisk arkiv.  
Standarder Publikasjoner
Nyheter IHE
Nyhetsbrev
Organisasjon
Vedtekter
Arbeidsprogram
Arbeidsgrupper
Begrepsdefinisjoner
Bruk av CD-ROM
Bilde-/skjermkvalitet
IHE-profilen XDS
Medlemsmøter
Generalforsamlinger
Nordisk IHE-arbeid
Integrasjonsprofiler
Lenker

ArbeidsgrupperArbeidsutvalget nedsetter konkrete arbeidsgrupper med deltakere fra medlemmene etter behov. Mandat for arbeidsgruppene – med målsetning og framdriftsplan godkjennes av styret. Ferdig arbeid sendes på høring til medlemmene og relevante parter før godkjenning.
 
Nedenfor listes ulike arbeidsgrupper:
Utskriftvennlig side: