Kodeverk - Direktoratet for e-helse
KITH AS ble overført til Helsedirektoratet fra 1. januar 2012 og er nå del av Direktoratet for e-helse. Kith.no blir ikke lenger oppdatert og må anses som et historisk arkiv.  
Standarder Publikasjoner
Historisk rapportarkiv
Kodeverk
EPJ-standarder
Høringer

Oversikt kodeverk

 

Kodeveiledning

Helsefaglige kodeverk/klassifikasjoner

Administrative kodeverk

Kodeverkstabell

 

 

Denne siden er sist kvalitetssjekket/oppdatert av Jim J. Yang, 28.07.2010

Utskriftvennlig side: