Nyheter informasjonsutveksling - Direktoratet for e-helse
KITH AS ble overført til Helsedirektoratet fra 1. januar 2012 og er nå del av Direktoratet for e-helse. Kith.no blir ikke lenger oppdatert og må anses som et historisk arkiv.  
Standarder Publikasjoner
Nyheter informasjonsutveksling
Referansedokumenter
FAQ meldingsimplementering

Nyheter informasjonsutveksling

 
Denne siden inneholder aktuelle nyhetoverskrifter innen Informasjonsutveksling.
Se ellers i arkivet for nyheter "utgått på dato".
 
21.3.2013
Nytt referansedokument
Nytt referansedokument publisert: Retningslinjer for bruk av kodeverk og id-er ved endring, kansellering, tillegg eller historikk i meldinger.
Dette referansedokumentet inneholder retningslinjer for korrekt bruk av kodeverk og id-er i meldinger som inneholder endringer, kanselleringer, tillegg eller historikk. Retningslinjene angir lovlig bruk av berørte kodeverk og id-er for å referere til opprinnelig melding. Retningslinjene omfatter standardene for henvisning, epikrise og pleie- og omsorgsmeldinger.
 
 
Nyhetsvarsling
Utskriftvennlig side: