Høringer - Helsedirektoratet, avd. standardisering
KITH AS ble overført til Helsedirektoratet fra 1. januar 2012 og er nå del av Direktoratet for e-helse. Kith.no blir ikke lenger oppdatert og må anses som et historisk arkiv.  
Standarder Sertifisering Publikasjoner Om KITH
Historisk rapportarkiv
Kodeverk
Innholdsstandarder
EPJ-standarder
Høringer

Høringer fra KITH

 
Nedenfor  listes høringer KITH har utstedt i forbindelse med sitt arbeid.
Se i arkivet for høringer hvor svarfristen har passert.
 
Utskriftvennlig side: