Nyheter kodeverk - Direktoratet for e-helse
KITH AS ble overført til Helsedirektoratet fra 1. januar 2012 og er nå del av Direktoratet for e-helse. Kith.no blir ikke lenger oppdatert og må anses som et historisk arkiv.  
Standarder Publikasjoner
Nyheter kodeverk
Gjenoppretting av 5 NCSP-koder
Korreksjon i datafilen for NCMP 2013
FinnKode 2013
Kodeveiledning 2013 er publisert
Hefte med de nye kapitlene I og O i NCMP 2013 er publisert
ICD-10 for 2013 er publisert
ICPC-2 er oppdatert for 2013
NCSP 2013 publisert
NCMP 2013 publisert
Nye retningslinjer
Kodeveiledning 2013 foreløpig versjon er publisert
To nye særkoder tas i bruk
Viktig om tilleggskoder ved SIRS og sepsis
Oversikt kodeverk
Generell informasjon
KoK
Kodingsmodul
Definisjonskataloger
Volven
Presentasjon webservicer
Organisasjonskodeverk (OK)
Kodehjelp
Samordnede begrepsdefinisjoner

Kodeverk og terminologi

 
NB NB: Denne siden er erstattet av en tilsvarende side på helsedirektoratet.no. Innholdet på denne siden er beholdt inntil videre kun for historikk og vil ikke bli oppdatert. NB NB
 
 

Nyheter

Denne siden inneholder aktuelle nyhetoverskrifter innen kodeverk og terminologi.
Se ellers i arkivet for nyheter "utgått på dato".

7.5.2013
Gjenoppretting av 5 NCSP-koder
5 koder som feilaktig ble slettet fra datafilene i 2013 er nå lagt inn igjen. Disse er:
LEF 20 Partiell kolpokleise
LEF 40 Vaginal operasjon for enterocele
LEF 41 Laparoskopisk operasjon for enterocele
LEF 96 Annen operasjon for prolaps av uterus eller vaginaltoppen
LEF 97 Annen laparoskopisk operasjon for prolaps av uterus eller vaginaltoppen
 
LEF 23 har fått tilbake opprinnelig tekst, "Total kolpokleise".
 
30.1.2013
Korreksjon i datafilen for NCMP 2013
Ny datafil for NCMP 2013 er lagt ut. Filen som var datert 29.12.2012 hadde en feil i koden OABJ00 Vurdering av oppfyllelse av kravene til å inneha førerkort i det første tegn var sifferet 0 i stedet for bokstaven O. Dette er nå korrigert.
 
20.12.2012
Kodeveiledning 2013 er publisert
Kodeveiledning 2013 er nå publisert i endelig versjon, se www.kith.no/kodeveiledning
Eventuelle senere endringer blir varslet som en kodingsnyhet, og dato for siste endring er angitt på nevnte side.
 
20.12.2012
FinnKode 2013

http://finnkode.helsedirektoratet.no er oppdatert med 2013-data for ICD-10 og NCMP/NCSP. FinnKode er utover dette nesten lik 2012-årgangen av FinnKode. Dersom man ønsker tilgang på 2012-årgangen, kan dette gjøres ved å skrive adresse http://finnkode.helsedirektoratet.no/2012. For informasjon om eventuell lokal installasjon av FinnKode se www.kith.no/kodeverktoy .

 
19.12.2012
Hefte med de nye kapitlene I og O i NCMP 2013 er publisert
Et hefte som inneholder kapitlene I og O og seksjonene WM, WP og ZW i NCMP 2013 er lagt ut på www.kith.no/ncmp. Kodene i disse kapitlene er hovedsakelig brukt innenfor tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelbruk (TSB) og psykisk helsevern for voksne, habilitering og rehabilitering. Veiledning i bruk av kodene finnes på side 48-56 i Kodeveiledning 2013, www.kith.no/kodeveiledning.
Det lages ikke noen ny bokutgave av NCMP/NCSP for 2013, og det er derfor praktisk å ha et eget hefte som inneholder de nye kodene for disse fagområdene. De nye kodene er også tilgjengelig i http://finnkode.helsedir.no.
 
3.12.2012
ICD-10 for 2013 er publisert
Endringsdokumentasjon og datafiler som gjelder ICD-10 for 2013 er publisert på siden www.kith.no/icd-10.
 
3.12.2012
ICPC-2 er oppdatert for 2013
Den oppdaterte versjonen skal tas i bruk fra 01.01.2013. Datafiler og endringsdokumentasjon kan lastes ned fra www.kith.no/icpc2.
 
28.11.2012
NCMP 2013 publisert
Datafil og endringsdokumentasjon for NCMP for 2013 er publisert på nettsiden www.kith.no/ncmp. På samme side ligger særkodene for 2013 og kumulativ oversikt over alle NCMP-koder som har vært i bruk siden 2006.
 
28.11.2012
NCSP 2013 publisert
Datafil og endringsdokumentasjon for NCSP for 2013 er publisert på nettsiden www.kith.no/ncsp.
 
19.11.2012
Nye retningslinjer
For å bedre implementeringen av organisasjonskodeverkene i register for enheter i spesialisthelsetjenesten er det gjort enkelt endringer i kodeverkene Generelle kliniske tjenester (id: 8653) og Akutt-, anestesi- og intensivmedisin (id: 8651). RESH vil også tilpasses slik at det blir mulig å registrere koder fra 8653 på lik linje med koder fra Helsehjelpsområde (id: 8655) og Klinisk/medisinsk service (id: 8654). Kodeveiledningen er også endret, i stor grad kun for å fjerne knytninger til RESH brukergrensesnitt. Veiledning for selve RESH utarbeides av Norsk helsenett.
 
Se egen side for nedlastning av retningslinjer
 
7.11.2012
Kodeveiledning 2013 foreløpig versjon er publisert

Se siden for kodeveiledning.

Nyheter i årets versjon finnes i innledningen.

 
29.5.2012
To nye særkoder tas i bruk
Særkoder for behandling med medikamentinjeksjon av deksametason i øyet og for behandling av Dupuytrens kontraktur (krokfinger) med kollagenase er tatt i bruk fra og med 1. mai 2012, se også nyhetsside fra Helsedirektoratet.
 
Oppdatert liste over særkoder finnes på følgende side fra Helsedirektoratet og vår vanlige nettside for NCMP.
 
7.3.2012
Viktig om tilleggskoder ved SIRS og sepsis
Pga. feil i DRG-grupperingsprogrammet må koding av SIRS/sepsis når dette er hovedtilstand utføres annerledes enn det som er angitt i kodeveiledningen. Koder for SIRS (R65.-) og septisk sjokk (R57.2) må ikke brukes som tilleggskoder men i stedet som koder for andre tilstander. Denne bestemmelsen gjelder for 2012.
 
Nyhetsvarsling
Utskriftvennlig side: