Viktig om tilleggskoder ved SIRS og sepsis - Direktoratet for e-helse
KITH AS ble overført til Helsedirektoratet fra 1. januar 2012 og er nå del av Direktoratet for e-helse. Kith.no blir ikke lenger oppdatert og må anses som et historisk arkiv.  
Standarder Publikasjoner
Nyheter kodeverk
Gjenoppretting av 5 NCSP-koder
Korreksjon i datafilen for NCMP 2013
FinnKode 2013
Kodeveiledning 2013 er publisert
Hefte med de nye kapitlene I og O i NCMP 2013 er publisert
ICD-10 for 2013 er publisert
ICPC-2 er oppdatert for 2013
NCSP 2013 publisert
NCMP 2013 publisert
Nye retningslinjer
Kodeveiledning 2013 foreløpig versjon er publisert
To nye særkoder tas i bruk
Viktig om tilleggskoder ved SIRS og sepsis
Oversikt kodeverk
Generell informasjon
KoK
Kodingsmodul
Definisjonskataloger
Volven
Presentasjon webservicer
Organisasjonskodeverk (OK)
Kodehjelp
Samordnede begrepsdefinisjoner
7.3.2012
Viktig om tilleggskoder ved SIRS og sepsis

Pga. feil i DRG-grupperingsprogrammet må koding av SIRS/sepsis når dette er hovedtilstand utføres annerledes enn det som er angitt i kodeveiledningen. Koder for SIRS (R65.-) og septisk sjokk (R57.2) må ikke brukes som tilleggskoder men i stedet som koder for andre tilstander. Denne bestemmelsen gjelder for 2012.

Utskriftvennlig side: