To nye særkoder tas i bruk - Direktoratet for e-helse
KITH AS ble overført til Helsedirektoratet fra 1. januar 2012 og er nå del av Direktoratet for e-helse. Kith.no blir ikke lenger oppdatert og må anses som et historisk arkiv.  
Standarder Publikasjoner
Nyheter kodeverk
Gjenoppretting av 5 NCSP-koder
Korreksjon i datafilen for NCMP 2013
FinnKode 2013
Kodeveiledning 2013 er publisert
Hefte med de nye kapitlene I og O i NCMP 2013 er publisert
ICD-10 for 2013 er publisert
ICPC-2 er oppdatert for 2013
NCSP 2013 publisert
NCMP 2013 publisert
Nye retningslinjer
Kodeveiledning 2013 foreløpig versjon er publisert
To nye særkoder tas i bruk
Viktig om tilleggskoder ved SIRS og sepsis
Oversikt kodeverk
Generell informasjon
KoK
Kodingsmodul
Definisjonskataloger
Volven
Presentasjon webservicer
Organisasjonskodeverk (OK)
Kodehjelp
Samordnede begrepsdefinisjoner
29.5.2012
To nye særkoder tas i bruk

Særkoder for behandling med medikamentinjeksjon av deksametason i øyet og for behandling av Dupuytrens kontraktur (krokfinger) med kollagenase er tatt i bruk fra og med 1. mai 2012, se også nyhetsside fra Helsedirektoratet.
 
Oppdatert liste over særkoder finnes på følgende side fra Helsedirektoratet og vår vanlige nettside for NCMP.

Utskriftvennlig side: