Nye retningslinjer - Direktoratet for e-helse
KITH AS ble overført til Helsedirektoratet fra 1. januar 2012 og er nå del av Direktoratet for e-helse. Kith.no blir ikke lenger oppdatert og må anses som et historisk arkiv.  
Standarder Publikasjoner
Nyheter kodeverk
Gjenoppretting av 5 NCSP-koder
Korreksjon i datafilen for NCMP 2013
FinnKode 2013
Kodeveiledning 2013 er publisert
Hefte med de nye kapitlene I og O i NCMP 2013 er publisert
ICD-10 for 2013 er publisert
ICPC-2 er oppdatert for 2013
NCSP 2013 publisert
NCMP 2013 publisert
Nye retningslinjer
Kodeveiledning 2013 foreløpig versjon er publisert
To nye særkoder tas i bruk
Viktig om tilleggskoder ved SIRS og sepsis
Oversikt kodeverk
Generell informasjon
KoK
Kodingsmodul
Definisjonskataloger
Volven
Presentasjon webservicer
Organisasjonskodeverk (OK)
Kodehjelp
Samordnede begrepsdefinisjoner
19.11.2012
Nye retningslinjer

For å bedre implementeringen av organisasjonskodeverkene i register for enheter i spesialisthelsetjenesten er det gjort enkelt endringer i kodeverkene Generelle kliniske tjenester (id: 8653) og Akutt-, anestesi- og intensivmedisin (id: 8651). RESH vil også tilpasses slik at det blir mulig å registrere koder fra 8653 på lik linje med koder fra Helsehjelpsområde (id: 8655) og Klinisk/medisinsk service (id: 8654). Kodeveiledningen er også endret, i stor grad kun for å fjerne knytninger til RESH brukergrensesnitt. Veiledning for selve RESH utarbeides av Norsk helsenett.
 
Se egen side for nedlastning av retningslinjer

Utskriftvennlig side: