Hefte med de nye kapitlene I og O i NCMP 2013 er publisert - Direktoratet for e-helse
KITH AS ble overført til Helsedirektoratet fra 1. januar 2012 og er nå del av Direktoratet for e-helse. Kith.no blir ikke lenger oppdatert og må anses som et historisk arkiv.  
Standarder Publikasjoner
Nyheter kodeverk
Gjenoppretting av 5 NCSP-koder
Korreksjon i datafilen for NCMP 2013
FinnKode 2013
Kodeveiledning 2013 er publisert
Hefte med de nye kapitlene I og O i NCMP 2013 er publisert
ICD-10 for 2013 er publisert
ICPC-2 er oppdatert for 2013
NCSP 2013 publisert
NCMP 2013 publisert
Nye retningslinjer
Kodeveiledning 2013 foreløpig versjon er publisert
To nye særkoder tas i bruk
Viktig om tilleggskoder ved SIRS og sepsis
Oversikt kodeverk
Generell informasjon
KoK
Kodingsmodul
Definisjonskataloger
Volven
Presentasjon webservicer
Organisasjonskodeverk (OK)
Kodehjelp
Samordnede begrepsdefinisjoner
19.12.2012
Hefte med de nye kapitlene I og O i NCMP 2013 er publisert

Et hefte som inneholder kapitlene I og O og seksjonene WM, WP og ZW i NCMP 2013 er lagt ut på www.kith.no/ncmp. Kodene i disse kapitlene er hovedsakelig brukt innenfor tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelbruk (TSB) og psykisk helsevern for voksne, habilitering og rehabilitering. Veiledning i bruk av kodene finnes på side 48-56 i Kodeveiledning 2013, www.kith.no/kodeveiledning.
Det lages ikke noen ny bokutgave av NCMP/NCSP for 2013, og det er derfor praktisk å ha et eget hefte som inneholder de nye kodene for disse fagområdene. De nye kodene er også tilgjengelig i http://finnkode.helsedir.no.

Utskriftvennlig side: