FinnKode 2013 - Direktoratet for e-helse
KITH AS ble overført til Helsedirektoratet fra 1. januar 2012 og er nå del av Direktoratet for e-helse. Kith.no blir ikke lenger oppdatert og må anses som et historisk arkiv.  
Standarder Publikasjoner
Nyheter kodeverk
Gjenoppretting av 5 NCSP-koder
Korreksjon i datafilen for NCMP 2013
FinnKode 2013
Kodeveiledning 2013 er publisert
Hefte med de nye kapitlene I og O i NCMP 2013 er publisert
ICD-10 for 2013 er publisert
ICPC-2 er oppdatert for 2013
NCSP 2013 publisert
NCMP 2013 publisert
Nye retningslinjer
Kodeveiledning 2013 foreløpig versjon er publisert
To nye særkoder tas i bruk
Viktig om tilleggskoder ved SIRS og sepsis
Oversikt kodeverk
Generell informasjon
KoK
Kodingsmodul
Definisjonskataloger
Volven
Presentasjon webservicer
Organisasjonskodeverk (OK)
Kodehjelp
Samordnede begrepsdefinisjoner
20.12.2012
FinnKode 2013

http://finnkode.helsedirektoratet.no er oppdatert med 2013-data for ICD-10 og NCMP/NCSP. FinnKode er utover dette nesten lik 2012-årgangen av FinnKode. Dersom man ønsker tilgang på 2012-årgangen, kan dette gjøres ved å skrive adresse http://finnkode.helsedirektoratet.no/2012. For informasjon om eventuell lokal installasjon av FinnKode se www.kith.no/kodeverktoy .

Utskriftvennlig side: