Gjenoppretting av 5 NCSP-koder - Direktoratet for e-helse
KITH AS ble overført til Helsedirektoratet fra 1. januar 2012 og er nå del av Direktoratet for e-helse. Kith.no blir ikke lenger oppdatert og må anses som et historisk arkiv.  
Standarder Publikasjoner
Nyheter kodeverk
Gjenoppretting av 5 NCSP-koder
Korreksjon i datafilen for NCMP 2013
FinnKode 2013
Kodeveiledning 2013 er publisert
Hefte med de nye kapitlene I og O i NCMP 2013 er publisert
ICD-10 for 2013 er publisert
ICPC-2 er oppdatert for 2013
NCSP 2013 publisert
NCMP 2013 publisert
Nye retningslinjer
Kodeveiledning 2013 foreløpig versjon er publisert
To nye særkoder tas i bruk
Viktig om tilleggskoder ved SIRS og sepsis
Oversikt kodeverk
Generell informasjon
KoK
Kodingsmodul
Definisjonskataloger
Volven
Presentasjon webservicer
Organisasjonskodeverk (OK)
Kodehjelp
Samordnede begrepsdefinisjoner
7.5.2013
Gjenoppretting av 5 NCSP-koder

5 koder som feilaktig ble slettet fra datafilene i 2013 er nå lagt inn igjen. Disse er:
LEF 20 Partiell kolpokleise
LEF 40 Vaginal operasjon for enterocele
LEF 41 Laparoskopisk operasjon for enterocele
LEF 96 Annen operasjon for prolaps av uterus eller vaginaltoppen
LEF 97 Annen laparoskopisk operasjon for prolaps av uterus eller vaginaltoppen
 
LEF 23 har fått tilbake opprinnelig tekst, "Total kolpokleise".

Utskriftvennlig side: